Menu Close

Mission /ANBI

We want young people to know how to attain and maintain an inner state of joy.
We find great value in Sadhguru’s method Inner Engineering . 

Participation from 14 years and up.
More information

We are registered as Stichting Dankbaar.org in the Netherlands.
We are a foundation with ANBI status all information we have to publish by law you find on this page in Dutch

 

Stichting Dankbaar.org heeft het volgende webadres: www.waveofgratitude.nl

RSIN 851023344
Contactgegevens:
Stichting Dankbaar.org
Fien de la Marlaan 87
3584ZW Utrecht
06-18974351
Missie:
We willen dat jonge mensen weten hoe ze een innerlijke staat van vreugde kunnen bereiken en behouden.
Hoofdlijn van het beleidsplan 2021:
We proberen zoveel mogelijk kinderen en jongeren te enthousiasmeren om bomen te planten. Wij zullen ons richten op een route van Nederland naar India. We doen ons best om contact te maken met alle organisaties die bezig zijn met het planten van bomen langs de route. We zijn ons bewust dat bomen noodzakelijk zijn voor een leefbare aarde voor toekomstige generaties en dat samenwerken met andere organisaties krachten bundelt. Het planten van (voedsel)bomen door jongeren ondersteunt hen een zinvolle bijdrage te leveren aan een gezond leefklimaat. Waarbij we aandacht hebben voor hun innerlijke leefklimaat door het aanbieden van een aantal simpele Yoga oefeningen die een innerlijke staat van vreugde ondersteunt.
Nu we leven in een tijd van Covid bereiden we ons voor zodat wanneer het mogelijk is we daadwerkelijk de route buiten Nederland kunnen gaan afleggen.

Bestuur:
Voorzitter, Lisette Doesburg
Penningmeester, Pieter Doesburg
Secretaris, Alexandra Tsilavis
Bestuurslid , Dubravka Breljakovic
Actief lid, Els Visser

Beloningsbeleid: Sinds de oprichting van Stichting Dankbaar.org hebben we ons allemaal kosteloos ingezet. En bijna alle onkosten zoals benzinekosten zelf betaald.
Verslag uitgeoefende activiteiten
Financiële verantwoording:
jaarverslagdankbaar2018
jaarverslagdankbaar2019
jaarverslagdankbaar2020